Wspólnie z Fundacją Prawnej…

Wspólnie z Fundacją Prawnej Ochrony Zwierząt Lex Nova złożyliśmy stanowisko dotyczące niektórych propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. W nowelizacji ustawy proponuje się dwie zmiany, które w znaczący sposób ograniczą jawność procesu udzielania zgód na doświadczenia na zwierzętach.
Więcej: https://siecobywatelska.pl/doswiadczenia-na-zwierzetach-mniej-jawnosci/
_
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #zwierzeta #testynazwierzetach

Powered by WPeMatico