Według słów posłanki…

Według słów posłanki Bernadetty Krynickiej osoby z niepełnosprawnością mogą podejmować w Polsce pracę i zarabiać nawet 3 tys. zł – sprawdziliśmy, jak jest w ministerstwach i Kancelarii Sejmu. Pytaliśmy:

1. Ile osób (średniorocznie) było związanych z ministerstwem w 2006, 2010, 2014 i 2017 roku stosunkiem pracy;
2. Z iloma stanowiskami łączył się zwrot kosztów zatrudnienia, szkoleń pracowników pomagających pracownikowi z niepełnosprawnością w pracy, o których mowa w art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością;
3. Jakie stanowiska zajmowały osoby z niepełnosprawnością w ministerstwie;
4. Jakie rodzaje niepełnosprawności były reprezentowane na zajmowanych przez osoby z niepełnosprawnością stanowiskach;
5. Czy i jakie kwoty były odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006, 2010, 2014 i 2017 z tytułu nieosiągnięcia właściwego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością?

Czego się dowiedzieliśmy? https://siecobywatelska.pl/ministerstwa-w-nierownej-walce-z-nierownosciami/
TL;DR

pokaż spoiler – W żadnej z kontrolowanych instytucji poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnością nie przekraczał 3%.
– Wzrósł odsetek osób niepełnosprawnych zatrudnionych w większości instytucji w kontrolowanym okresie. Niestety, postępy w zapewnianiu szerokiego dostępu do zatrudnienia w publicznych instytucjach często sprowadzają się do zatrudnienia – na przykładzie Ministerstwa Edukacji między 2014 i 2017 r. … trzech dodatkowych osób¯\_(ツ)_/¯ – co przełożyło się na 100% wzrost zatrudnionych osób z niepełnosprawnością.
– Ze zmian na lepsze warto zwrócić uwagę na to, że zatrudnia się coraz więcej osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Widać, że część ministerstw otwiera się na zatrudnienie osób z bardziej złożonymi problemami w codziennym funkcjonowaniu.
– Jednocześnie osoby z niepełnosprawnością często zatrudnia się na stanowiskach eksperckich, kierowniczych i doradczych.
– Żadne ministerstwo nie osiągnęło w okresie objętym naszym wnioskiem poziomu 6%, który pozwala na zwolnienie pracodawcy z obowiązku uiszczania wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #niepelnosprawni

Powered by WPeMatico