Urząd Miar poprawił świadectwo legalizacji po kilku miesiącach?

Niepoprawne świadectwo legalizacji wideorejestratora? to się poprawi z datą wsteczną 😀
Okręgowy Urzędu Miar w Gdańsku tego samego dnia wydał dwa różnobrzmiące i podpisane przez różne osoby świadectwa legalizacji tego samego urządzenia, na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Powered by WPeMatico