Trybunał Konstytucyjny o uchwale trzech izb Sądu Najwyższego: Niezgodna z…

Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie dot. uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 stycznia. Uznał ją za niezgodne z konstytucją.

Powered by WPeMatico