Spełnia się marzenie Putina -…

Spełnia się marzenie Putina – na Zachodzie coraz wyraźniej pojawiają się głosy intelektualistów i ekspertów, które głośno postulują zmarginalizowanie takich satrapii jak Węgry i Polska.

Ekspert w „Spieglu”: Fundusz Odbudowy tylko dla krajów uznających wyroki TSUE.

W materiale opublikowanym w najnowszym wydaniu tygodnika „Der Spiegel” Gerald Knaus pisze, że Unia Europejska potrzebuje nie tylko większej solidarności, lecz także większej twardości. „UE musi zaprzestać bezwarunkowego subwencjonowania autokratów”, postuluje autor i wskazuje na problemy z praworządnością Węgier i Polski.

Knaus zastanawia się, czy europejska solidarność, jak obecnie dyskutowany Fundusz Odbudowy, który można porównać z powojennym Planem Marshalla, automatycznie prowadzi do ograniczenia populizmu w Europie. Jego zdaniem rozwój sytuacji na Węgrzech i w Polsce przeczy tej tezie, a „bezwarunkowa solidarność” nie tylko nie wzmacnia, lecz wręcz osłabia Unię.

„Jeżeli polski rząd ostatecznie nie uzna wyroku TSUE, to doprowadzi to do dramatycznej eskalacji, która wywoła w UE kryzys”, ostrzega Knaus. Jak zaznacza, zaufanie do praworządności jest warunkiem przeżycia Unii Europejskiej.

„Fundusze powinny być dostępne dla każdego członka UE, dopóki uznaje on podstawowe wartości traktatów europejskich i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kraje, które ignorują wyroki Trybunału, powinny stracić dostęp do pieniędzy”, pisze Knaus w konkluzji eseju

https://www.wykop.pl/link/5469935/ekspert-w-spieglu-fundusz-odbudowy-tylko-dla-krajow-uznajacych-wyroki-tsue/

europa #uniaeuropejska #pieniadze #polityka #prawo #bekazpisu #dojnazmiana #neuropa

Powered by WPeMatico