Sąd: Decyzja o budowie bloku węglowego w Ostrołęce C od początku była nieważna

Z dniem 8 lipca 2020 roku wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, stwierdzający nieważność uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Enei z 2018 roku, stał się prawomocny. Uchwała ta dawała zgodę na budowę ostatniego polskiego bloku węglowego – Ostrołęki C. Z budowy i tak zrezygnowano ze stratą 1 mld PLN

Powered by WPeMatico