Rekrutujemy gminy! Kilka…

Rekrutujemy gminy!
Kilka miesięcy temu zaprosiliśmy Was do wspólnego sprawdzania, czy raporty o stanie gminy wywołują zainteresowanie i żywą dyskusję radnych, mieszkańców i urzędników. W końcu mowa o stanie gminy. Każdy i każda z nas mieszka w jakiejś gminie. Tam może korzystać z lepszej lub gorszej infrastruktury, z lepszych lub gorszych usług czy też mieć lepsze lub gorsze relacje z władzą. Stan gminy winien być zatem przedmiotem naszego żywego zainteresowania, ale czy tak jest?
Spośród 1401 gmin w 84% w debacie na temat raportu nie wziął udziału… żaden mieszkaniec.

Chcemy to zmienić. Zapraszamy do współpracy „szczęśliwą dziesiątkę” gmin, z którymi chcemy wypracować dobre praktyki dotyczące tworzenia raportu. Od początku planowania działań są już z nami cztery gminy partnerskie (gmina Pawonków, miasto Iława, gmina Sędziejowice, miasto Piastów), sześć pozostałych zostanie wyłonionych w drodze rekrutacji. Czekamy na urzędy, dla których priorytetem jest zaangażowanie mieszkańców i radnych w debatę o raporcie o stanie gminy. W ramach projektu oferujemy m.in. wsparcie ekspertów i pomoc w skutecznym komunikowaniu się z mieszkańcami.
Szczegóły dotyczące rekrutacji tutaj – Jak zachęcić mieszkańców do debaty wokół raportu o stanie gminy? – ruszamy z projektem! Jeśli chcecie, by Wasza gmina zgłosiła się do projektu – dajcie jej znać o rekrutacji.

PS Nasz najnowszy raport, który powstał dzięki społecznościowej analizie odpowiedzi około 62% gmin z całej Polski,
znajdziecie tutaj.
Jego krótkie omówienie jest tutaj.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się analizę odpowiedzi na Sprawdzamy jak jest!
__
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #sprawdzamyjakjest #pawonkow #ilawa #sedziejowice #piastow #gmina #samorzad #raportostaniegminy

Powered by WPeMatico