Pruje się pisowskie państwo z…

Pruje się pisowskie państwo z dykty i kartonu:

Konflikt między rządem a Państwową Komisją Wyborczą?

PKW na początku tygodnia wyda oświadczenie-protest przeciwko pozbawianiu jej uprawnień do organizowania wyborów. A na 24 kwietnia ma być przygotowana negatywna ekspertyza dotycząca głosowania korespondencyjnego. PKW wydała już oświadczenie że majowe wybory są zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków. Zostało przyjęte przez wszystkich członków, choć komisja jest politycznie podzielona (połowa związana z PiS).

Nowe oświadczenie przygotowuje przewodniczący sędzia Sylwester Marciniak, który unika deklaracji politycznych. Nieoficjalnie wiadomo, że również szykowane na 24 kwietnia (dla Senatu) stanowisko w sprawie kopert ma być bardzo krytyczne. Może zawierać stwierdzenie, iż forma korespondencyjna narusza zagwarantowane w Konstytucji RP prawa wyborcze.

https://www.wykop.pl/link/5458407/konflikt-miedzy-rzadem-a-panstwowa-komisja-wyborcza/

#polska #wybory #polityka #prawo #bekazpisu #dojnazmiana #neuropa

Powered by WPeMatico