Premier, co wiemy z…

Premier, co wiemy z uzasadnienia wyroku WSA, rażąco naruszył konstytucję i kodeks wyborczy.
Wiemy już, po poprzednich wyrokach, że premier jest kłamcą.
Czy w świetle tego wyroku można go nazywać przestępcą?
#polityka #bekazpisu #prawo

Powered by WPeMatico