Pisowcy w swoim obłędnym…

Pisowcy w swoim obłędnym dążeniu do organizacji majowej farsy potykają się o własną nieudolność:

Koronawirus do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru pakietu wyborczego.

Takie prawo uchwalił PiS – Każdy wyborca musi wylegitymować się przed listonoszem i podpisem potwierdzić odbiór pakietu wyborczego. Nawet gdy listonosz potem włoży karty do głosowania do skrzynki na listy. PiS zapomniał zmienić zasady doręczania pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym

„Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru” – głosi artykuł 53e paragraf 6 ustawy Kodeks wyborczy.

Tego przepisu – w przeciwieństwie do wielu innych – nie znosi i nie zawiesza żadna z trzech uchwalonych przez PiS w marcu i kwietniu nowelizacji kodeksu wyborczego, które weszły lub mają wejść w życie przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami prezydenckimi.

Wręcz przeciwnie: jedna z nowelizacji rozszerzyła zastosowanie tego przepisu z osób z niepełnosprawnościami na wszystkich głosujących korespondencyjnie – obecnie wszystkich wyborców. W efekcie nogę prącemu do głosowania obozowi władzy podstawia jego własna nieudolność.

Zgodnie z prawem listonosze doręczający pakiety wyborcze będą musieli zapukać do drzwi każdego wyborcy, sprawdzić jego tożsamość oraz przedstawić do podpisu potwierdzenie odbioru pakietu wyborczego, który zawiera karty do głosowania i koperty. Nie ma mowy o odbieraniu pakietów w czyimś imieniu.

W efekcie nowelizacji PiS z 31 marca obowiązek ten dotyczy wszystkich wyborców, również tych pod kwarantanną lub w izolacji oraz osób w szpitalach i domach pomocy społecznej.

W warunkach epidemii koronawirusa oznacza to dziesiątki milionów bliskich kontaktów między ludźmi (uprawnionych do głosowania jest 30 mln osób), również tymi najbardziej narażonymi, przekazywanie z rąk do rąk dowodów tożsamości, długopisów, spisów wyborców i samych pakietów wyborczych. A według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na papierze wirus może się utrzymywać do 24 godzin.

Żeby usunąć sprzeczności skutkujące zagrożeniem dla zdrowia i życia wyborców, PiS musiałby zwołać Sejm i przyjąć odpowiednią nowelizację ustawy. Ta nowela potem trafiłaby do Senatu, który miałby 30 dni na jej rozpatrzenie. Mogłaby zatem wejść w życie nie wcześniej niż pod koniec maja – czyli już po drugiej turze wyborów prezydenckich zaplanowanych na 24 maja.

https://www.wykop.pl/link/5471875/koronawirus-do-rak-wlasnych-za-pokwitowaniem-odbioru-pakietu-wyborczego/

#polska #wybory #polityka #prawo #bekazpisu #koronawirus #dojnazmiana #neuropa

Powered by WPeMatico