Na Sprawdzamy jak jest…

Na Sprawdzamy jak jest ruszyła nowa kampania! Pomożecie?
Pamiętacie naszą mapę gmin, które przekazały dane wyborców Poczcie Polskiej bez podstawy prawnej? Wciąż nad nią pracujemy:
1. Tam, gdzie odpowiedzi były niejednoznaczne (żółte znaczniki na mapie), czyli wiedzieliśmy, że gmina na razie nie przekazała danych, ale nie było pewności, co będzie później, bo odpowiedziano np., że gmina analizuje sytuację prawną, albo zażądała od Poczty Polskiej uzupełnienia wniosku – posłaliśmy prośby o doprecyzowanie odpowiedzi.
2. Wysłaliśmy przypomnienia do gmin, które w ogóle nie odpowiedziały.
3. Na gminy, które odpowiedziały, że przekazały dane wyborców przed 9 maja, czyli przed wejściem w życie ustawy, co było niezgodne z prawem, sukcesywnie składamy doniesienia do prokuratury.

Odpowiedzi z urzędów wciąż spływają. Wiele osób z Was pytało nas jak odpowiedziała ich gmina, porównywało odpowiedzi z informacjami z lokalnych źródeł, wskazywało pomyłki. Teraz możecie pomóc zebrać wszystkie dane, czytając z nami odpowiedzi z urzędów na Sprawdzamy jak jest.
Z góry dziękujemy!
Więcej informacji o kampanii: https://siecobywatelska.pl/wydane-dane/
__
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #prawodoinformacji #grywalizacja #sprawdzamyjakjest #wybory #pocztapolska #samorzad #samorzady #gminy #gminy

Powered by WPeMatico