Mirki, jak to jest, BHP-owiec…

Mirki, jak to jest, BHP-owiec firmy stwierdza, że maszyna nie powinna być dopuszczona do pracy (nie działa hamulec na 1 wrzecionie, w trybie ruchu pozostaje przez około 15 minut niezależnie czy całe zasilanie jest odłączone, po prostu… nie działa hamulec), po czym wykonuje telefon do prezesa i ten zezwala pracę i to decyzja prezesa jest nad nim a mi mówi, że jest możliwość odmowy pracy na takiej maszynie. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
#prawopracy #bhp #cnc #prawo #pip #panstwowainspekcjapracy

Powered by WPeMatico