Mamy pierwsze postanowienie…

Mamy pierwsze postanowienie sądu w sprawie przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej. Sąd Rejonowy w Wągrowcu uwzględnił nasze zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa. W uzasadnieniu wskazał, że nie było podstawy prawnej do przekazania tych danych.
Czekamy na ruch prokuratury i kolejne postanowienia. Dotychczas złożyliśmy 162 zawiadomienia na gminy – w 1 przypadku prokuratura wszczęła śledztwo, w 15 odmówiła jego wszczęcia. Na decyzje prokuratur złożyliśmy 10 zażaleń.
Więcej w artykule: ,,[Dane wyborców przekazane Poczcie Polskie, czy to przestępstwo?]”(https://siecobywatelska.pl/dane-wyborcow-przekazane-poczcie-polskie-czy-to-przestepstwo/).
__
#prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #watchdogpolska #wybory #pocztapolska #wagrowiec

Powered by WPeMatico