Kolejna sprawa dotycząca…

Kolejna sprawa dotycząca prezentacji w przestrzeni publicznej zdjęć martwych płodów przez fundację pro – prawo do życia została umorzona po interwencji prokuratury.
Oskarżycielem w tej sprawie był komisariat policji Wrocław-Stare Miasto. Na etapie sądowym w rolę oskarżyciela włączyła się prokuratura i wycofała wniosek o ukaranie obwinionego.
To samo prokuratura zrobiła z wnioskiem wrocławskiej straży miejskiej pod koniec sierpnia.

#neuropa #wroclaw #bekazkatoli #bekazprawakow #prawo #polska #aborcja

Powered by WPeMatico