Gdzie my żyjemy?…

Gdzie my żyjemy?

Dotarliśmy do pisma, które Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe skierowała do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Prokuratorka Ewa Dunal domaga się w nim informacji o tym, kto dokładnie i kiedy wymyślił, kto projektował i kto wykonał logo szkoły. Dlaczego? Bo zawiera tęczę i „znieważa Naród Polski w odniesieniu do jego tradycji chrześcijańskich”.

Donos na wizerunek tęczy wpłynął najpierw do Ministerstwa Sprawiedliwości, które przekazało sprawę Prokuraturze Bydgoszcz-Południe. Został potraktowany z całą powagą. „Prokuratura nadzoruje doniesienie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w osobach ustalonych pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, polegającego na zamieszczeniu i zaakceptowaniu na stronie internetowej SP nr 12 logo z wizerunkiem tęczy oraz umieszczenie w treści hymnu placówki sformułowań odnoszących się do słońca, czym publicznie znieważono Naród Polski w odniesieniu do jego tradycji chrześcijańskich” – głosi treść pisma prokuratury. „Znieważający” fragment hymnu brzmi: „Rzucamy to, co złe, za siebie, zaczarujmy tolerancji słowa. Promienie słońca w uśmiechu, trzymamy ciepło naszych serc w dłoniach”.

Na stronie internetowej SP nr 12 widnieje kula ziemska z tęczą i kolorowo ubrane dzieci z hasłem „Jeden dzięki drugiemu biegłym w sztuce się staje”. W „dwunastce” uczy się 600 uczniów – w tym 150 niepełnosprawnych. – Nikomu z nas do głowy nie przyszło kojarzenie kolorów w logo z przestępstwem – mówi nam jeden z nauczycieli. – Tęcza ma oznaczać tolerancję i integrację oraz to, że wyciągamy rękę do niepełnosprawnych.

Po zebraniu wyjaśnień odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie tęczy i hymnu. Ale to nie koniec. Autor doniesienia złożył zażalenie na to postanowienie prokuratury. W tej sytuacji sprawa trafi do sądu, który będzie sprawdzał, czy odmowa przyjęcia zażalenia przez prokuraturę jest zasadna.

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,25048071,tecza-w-logo-podstawowki-prokuratura-zazadala-wyjasnien.html

I tak sukces, że ostatecznie prokuratura nie kontynuowała postępowania, ale żeby w takiej sprawie w ogóle truć ludziom dupę i słać jakieś pisma zamiast od razu umorzyć?

#bekazkatoli #bekazprawakow #prawo #ordoiurislubito

Powered by WPeMatico