Gdyby ktoś wpadł na genialny…

Gdyby ktoś wpadł na genialny pomysł dosypywania komuś dragów jak kol. @soshiu przypominam o sankcjach karnych z 58 u.p.n.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na sytuacje pomijane w analizach podejmowanych przez doktrynę, a mające istotne znaczenie dla określenia bezpośredniego przedmiotu ochrony. Zdarza się albowiem w praktyce, że pokrzywdzony nie jest świadomy, iż zażywa środek odurzający lub substancję psychotropową. Takie sytuacje zachodzą np. w wyniku podstępnego dosypania przez sprawcę określonego środka lub substancji do napoju. W takim przypadku pokrzywdzony nie wyraża żadnej zgody, mocą której wyrządzałby szkodę własnemu zdrowiu, która i tak byłaby bezskuteczna. Uprawnione wydaje się być w takiej sytuacji twierdzenie, że to właśnie zdrowie i życie jednostki stanowi przedmiot ochrony (zamachu) przepisu art. 58 u.p.n., bowiem to właśnie człowiek jest nosicielem wspomnianych dóbr. Należy podkreślić, że czyny takie, popełnione w sposób podstępny, cechuje wyższy stopień społecznej szkodliwości niż w przypadku dostarczenia środka odurzającego lub substancji psychotropowej na żądanie i za zgodą konsumenta. Nie można przecież pominąć faktu, iż jeżeli odbiorca świadomie zażywa udzielonego mu uprzednio narkotyku, to jest w stanie dostosować dawkę do swoich predyspozycji zdrowotnych, a przynajmniej ma taką możliwość. Natomiast takiej możliwości zostaje pozbawiona osoba, której środek został dostarczony podstępnie, a zatem nie ma również wpływu na ilość zażywanego środka. Nie trzeba chyba zauważać, że taka sytuacja stwarza większe ryzyko przedawkowania i innych powikłań. Czyn taki godzi nie tylko w życie i zdrowie człowieka, ale także w jego prawo do samostanowienia.
(Piaczyńska, Przestępstwo udzielenia środków odurzających lub substancji psychotropowych)

https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/6f047cf4dbf9f5ebc52e3173947dc9a5.doc

#narkotykizawszespoko #prawo

Powered by WPeMatico