Do ustawowych obowiązków…

Do ustawowych obowiązków lekarza należy przede wszystkim udzielanie pomocy lekarskiej, czyli świadczeń zdrowotnych o celach leczniczych, a więc służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Antykoncepcja tym celom nie służy – podkreśla dr Marcin Olszówka, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.
ZNALEZISKO: Ordo Iuris: lekarzowi wolno odmówić wypisania recepty na środki antykoncepcyjne.

Ordo Iuris wydało analizę prawną mówiącą o tym że lekarz może odmówić przepisania środków antykoncepcyjnych powołując się na nauczanie kościoła.

#neuropa #bekazkatoli #prawo

Powered by WPeMatico