Być prawnikem i napisać, że…

Być prawnikem i napisać, że nie było gwałtu gdy art 197 par. 3 zaczyna się tak:

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:….”
to trzeba być strasznie słabym prawnikiem albo po prostu nieukiem.
https://mobile.twitter.com/KonradPogoda/status/1278211173284843520
#neuropa #prawo #przemyslenia #bekazpisu #wybory #polityka

Powered by WPeMatico