Bosak przyznał w wywiadzie,…

Bosak przyznał w wywiadzie, że nawet nie zna całej treści rezolucji EU w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (a mimo to ją krytykuje) a do tego jej treść go nie obchodzi, bo wymyślili ją „lewacy” xD

Tymczasem treść rezolucji jest tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_PL.html Nie jest to jakaś straszliwie długa i żmudna lektura, a do tego jest w języku polskim.

#bekazprawakow #bekaznarodowcow #bekazkonfederacji #neuropa #edukacjaseksualna #prawo #polityka

Powered by WPeMatico