Ale patola z tego typa (…

Ale patola z tego typa ( ಠ_ಠ) Akcja eksmisyjna z polskim patusem niepłacącym za mieszkanie w Holandii
#eksmisja #uk #emigracja #wielkabrytania #patologiazewsi #patologiazmiasta #patologia #cotusieodpierdala #cotusieodjebalo #anglia #prawo #mieszkanie #gownowpis #polska #rakcontent #afera #holandia

Powered by WPeMatico