https://www.wykop.pl/link/4934489/projekt-nowakonstytucja/

Dzisiejsze święto sprzyja debatom konstytucyjnym, ponieważ uwaga wielu skupiona jest nie tylko na historycznym dokumencie przyjętym przez tzw. Sejm Czteroletni, ale i na współczesnym akcie prawa najwyższego rzędu.

Dążąc do realizacji celu, jakim jest poszerzanie swobód światopoglądowych i ekonomicznych w Polsce, Stowarzyszenie Libertariańskie postanowiło zabrać głos we wspomnianej debacie konstytucyjnej, prezentując wolnościowe stanowisko i wolnościowy projekt liberalnej konstytucji na „tu i teraz”.

Przedstawiamy Wam inicjatywę pod nazwą #nowakonstytucja autorstwa Kacpra Zająca, twórcy m.in. ustawy zasadniczej Wolnej Republiki Liberlandu.

Projekt #nowakonstytucja jest inicjatywą mającą na celu zaproponowanie tekstu nowej Konstytucji RP, która skutecznie zapobiegłaby przerostowi aparatu państwowego, zapewniła skuteczną ochronę praw i wolności obywatelskich przez sprawnie działające sądownictwo oraz umożliwiła każdej jednostce swobodne realizowanie osobistego potencjału.

Celem Projektu #nowakonstytucja jest nie tylko zaproponowanie gotowego tekstu Konstytucji RP, ale również umiejscowienie go w już istniejących rozwiązaniach prawnych istniejących w okresie międzywojennym II RP, dzisiejszej III RP, jak i w innych krajach. W tym kontekście prezentowany szkic 9-częściowej Konstytucji RP czerpie z najlepszych polskich, rzymskich oraz anglosaskich tradycji, często dostosowując je do istniejących dzisiaj polskich realiów.

Inicjatywa została opracowana z myślą o Polsce dnia dzisiejszego, tym samym nie jest zbyt abstrakcyjna i „odrealniona”, lecz zawiera rozwiązania, które mogłyby z powodzeniem funkcjonować w obecnej rzeczywistości i w obecnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych.

W imieniu Autora zapraszamy wszystkich do dzielenia się uwagami, komentarzami i własnymi propozycjami brzmienia poszczególnych przepisów Konstytucji.

#prawo #wolnyrynek #libertarianizm #4konserwy #neuropa w sumie #korwin i #gwiazdowski chyba też można.

Powered by WPeMatico