https://streamable.com/u088uc?fbclid=IwAR3DwGtv0n95QxRi0EKXXOpDdNtB4EZIfOBosClGxLnZzofbxDKBvAj6EEM > > W taki sposób Dariusz K. z Katowic mieszkający w Ditzingen w Niemczech kieruje zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się oczernianiem i niszczeniem ludzi. Kancelaria prawna działa 🙂 panie pankracy ciekaw jestem co na to rodzina z pod Katowic na takie pana zachowanie? Na pewno się dowie. Już teraz widzicie w jaki sposób działają Ci przestępcy. p.s pisemko przedprocesowe oczywiście wysłane zostanie na adres niemiecki i katowicki. edit: dostałem jeszcze informację, że trwają czynności mające na celu wyszukanie patostreamera pod ps. Minoko aby też dołączył się do pozwu przeciwko temu człowiekowi.

Jeżeli Michał K. ps. Minoko pójdzie na współpracę i dołączy się do pozwu lista oczywiście będzie dłuższa, a ściganie pana Dariusza K. ps. Pankracy nastąpi z urzędu. Koniec tego. Dosyć łamania prawa w internecie! Skoro ja poniosłem konsekwencje to sprawiedliwość musi być dla każdego!
Art. 212

§ 1 Kodeksu karnego zniesławienie polega na pomawianiu o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 190a

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istonie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inna osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. (!)
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 216

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. #rafatus #patostreamy #danielmagical #dwapalcewnatalce #prawo

Powered by WPeMatico