Nasze podsumowanie roku:…

Nasze podsumowanie roku: https://siecobywatelska.pl/to-byl-dobry-rok/
Do zobaczenia w 2019! Wszystkiego dobrego!

Poprzedni wpis: https://www.wykop.pl/wpis/37877313/w-tym-roku-tak-duzo-sie-dzialo-ze-zegnamy-sie-z-ni/
#watchdogpolska #prawo #prawodoinformacji #niebojsiepytania #ciagniemywladzezajezyk #podsumowanie2018

Powered by WPeMatico

#gorzkiezale #szpital…

#gorzkiezale #szpital #mikrokoksy
Tera ogarnalem, ze dali mi jakas pedalska diete. Powinni mi dac diete wysokobialkowa. Jak moge podac szpital do sadu, zeby mi zadoscuczynili za stracone gainsy? #prawo

Powered by WPeMatico

Mirki, Mirunie i wszelkiej…

Mirki, Mirunie i wszelkiej maści #rozowepaski

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzą następujące przepisy i zmiany przepisów:

· 2019-01-01 – Umowa w formie wymiany listów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności i o jej tymczasowym stosowaniu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w odniesieniu do Antyli Niderlandzkich (Dz.U. 2007 Nr 30, poz. 194)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. 2008 Nr 86, poz. 525)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz.U. 2010 Nr 212, poz. 1394)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa maszynisty (Dz.U. z 2014 r. poz. 212)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 984 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1767)

· 2019-01-01 – Ustawa o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2029 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2181)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 310)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 477 t.j.)

· 2019-01-01 – Zmiany do Protokołu I oraz do załączników do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz uzupełnionej Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26 września 1997 r., przyjęte w Londynie w okresie od dnia 5 grudnia 1985 r. do dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 761)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania (Dz.U. z 2016 r. poz. 1340)

· 2019-01-01 – Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1776 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860)

· 2019-01-01 – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255)

· 2019-01-01 – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

· 2019-01-01 – Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o paszach (Dz.U. z 2017 r. poz. 453 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 538 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 842 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1010 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1086)

· 2019-01-01 – Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1261 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1410 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1427)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1691 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1783)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1803)

· 2019-01-01 – Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1999)

· 2019-01-01 – Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2134 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

· 2019-01-01 – Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217)

· 2019-01-01 – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 2500)

· 2019-01-01 – Ustawa o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130)

· 2019-01-01 – Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2018 r. poz. 143 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 150 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2018 r. poz. 296 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317)

· 2019-01-01 – Prawo o miarach (Dz.U. z 2018 r. poz. 376 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 377 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 399 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 578 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 594 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o giełdach towarowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 622 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723)

· 2019-01-01 – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 762 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 792 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2018 r. poz. 915)

· 2019-01-01 – Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2018 r. poz. 954 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1020 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1177 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1184 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1188 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o europejskich radach zakładowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1247 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1252 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar (Dz.U. z 2018 r. poz. 1275)

· 2019-01-01 – Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291)

· 2019-01-01 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 1310 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1344 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1433 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 1471 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2018 r. poz. 1475 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o tachografach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1480)

· 2019-01-01 – Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1482 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1697)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1906 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2036 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o spółdzielni europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2043 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rzecznikach patentowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2106 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161)

· 2019-01-01 – Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191)

· 2019-01-01 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1252 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 1373 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2014 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

· 2019-01-01 – Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2017 r. poz. 869 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. z 2017 r. poz. 1021 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1839 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 2335 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 167 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 621 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)

· 2019-01-01 – Ustawa o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770)

· 2019-01-01 – Ustawa o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1542 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2038 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 508 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o pracy na morzu (Dz.U. z 2018 r. poz. 616 t.j.)

· 2019-01-01 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)

· 2019-01-01 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 t.j.)

· 2019-01-01 –

· 2019-01-01 – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 t.j.)

· 2019-01-01 – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 t.j.)

· 2019-01-01 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1900 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2288 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 643)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 977 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

· 2019-01-01 – Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1051)

· 2019-01-01 – Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2321 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz.U. 2002 Nr 241, poz. 2091)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2332 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o organizacji rynku rybnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 262 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 514 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2018 r. poz. 427 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1486)

· 2019-01-01 – Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2354)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2010 Nr 6, poz. 35)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1809)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2378 t.j.)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. 2010 Nr 142, poz. 956)

· 2019-01-01 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 465 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 t.j.)

· 2019-01-01 – Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 t.j.)

– nie łudźcie się, że w tym kraju może być dobrze. Mamy nadmiar przepisów, które utrudniają a wcale nie ułatwiają życia.

#prawo #polityka #polska #przepisy #przedsiebiorczosc #firma #biznes

Powered by WPeMatico

#anonimowemirkowyznania #wgw…

#anonimowemirkowyznania
#wgw #afera #wykopgonewild #przegryw #oswiadczeniezdupy

Mam nadzieje, że dziewczyna, która padła na wykopie ofiarą przegrywów i została poddana cyberbullyingowi oraz stalkingowi, teraz pójdzie z tym do organów ścigania i te bydlęta, która starały się jej zniszczyć życie, zostaną dojechane przez bagiety. Byle tylko dobrze udokumentowała oraz prawnie uzasadniła naruszenie swoich dóbr osobistych czy stalking/cyberbullying. Może jakiśwykopek z #prawo napisze poradnik dla potencjalnych ofiar, co robić w takich sytuacjach?

Jak nasrane w głowie trzeba mieć by wypisywać do czyichś znajomych czy do uczelni, że jakaś laska w necie, ANONIMOWO, pokazała cycki…
Jak bardzo trzeba nienawidzić kobiet i jak bardzo trzeba być aspołecznym zwierzęciem by coś takiego zrobić…

Jak byście przeznaczyli tyle wysiłku w rozwój osobisty co w dojeżdżanie ludzi z internetu, to byście walili 1 panne w tygodniu… albo mieli gromadke dzieci

Rzygać mi się chce.

K U R V V A

Kliknij tutaj, aby odpowiedzieć w tym wątku anonimowo
Kliknij tutaj, aby wysłać OPowi anonimową wiadomość prywatną
Post dodany za pomocą skryptu AnonimoweMirkoWyznania ( https://mirkowyznania.eu ) Zaakceptował: marcel_pijak
Dodatek wspierany przez: Nie siedź w domu w ferie i w wakacje

Powered by WPeMatico

#szkolastandard O tym jak to…

#szkolastandard

O tym jak to bycie jednojajowymi bliźniętami może uchować przed ręką sprawiedliwości. Kuriozalna sytuacja miała miejsce w Niemczech w 2009 roku, choć historia nowożytna zna podobne przypadki.

Link do artykułu.
Link do znaleziska (zachęcam do wykopywania).
Link do oryginału.

Standardowo zapraszam na fanpage na Facebooku – dzięki za wszelkie polubienia!

#angielski #angielskizwykopem #jezykangielski #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #swiat #niemcy #prawo #ciekawostkizniemiec

Powered by WPeMatico

Ciekawi mnie taka kwestia…

Ciekawi mnie taka kwestia prawna. Z jakiegoś powodu użytkownik serwisu wykop ma rekwirowany komputer. Czy to za sprawą jakiegoś domniemanego piractwa, czy podejrzenia przestępstwa – po prostu się to zdarza dość często. Wykop ma spory zasięg i całkiem prawdopodobne, że takiej osobie mogło się gdzieś w cache przeglądarki, czyli fizycznie w plikach zachować fotografie dziecięcej pornografii, na którą natknął się przypadkiem na wykopie. Nieraz mógł nawet nie widzieć, bo część zdjęć ładuje się poza widocznym ekranem.

Czy wówczas będzie skazywany za posiadania dziecięcej pornografii i treści pedofilskich? Wszak posiada. Nieświadomie, ale jednak. No i czy wówczas można byłoby o coś sądzić wykop? Wszak to ten serwis naraziłby taką osobę na wszelkie nieprzyjemności z tym związane, zapewne przeszukanie mieszkania, przesłuchania, być może aresztowanie, rekwirowanie reszty sprzętu – nieraz domowników.

Sytuacja hipotetyczna, aczkolwiek wykop zasięg ma bardzo duży. Sam sprawdziłem swoje nieczyszczone cache z przeglądarki i jedno zdjęcie które jest typową dziecięcą pornografią się zachowało aż dwa lata – w kopii zapasowej, którą robiłem. Bo kiedyś się natknąłem. Także teoretycznie jestem, a raczej byłem nieświadomym posiadaczem takiego gówna. Także kogoś może bierność i opieszałość moderacji wpieprzyć na minę. Im więcej ludzi to zobaczy, tym większe prawdopodobieństwo, że się trafi taki któremu przeszukują sprzęt.

Ktoś coś wie? #pytanie #pytaniedoeksperta #prawo #wykop #pedofilia

Powered by WPeMatico

Gratuluję #csiwykop, m. in….

Gratuluję #csiwykop, m. in. dzięki Wykopowiczom człowiek, który pociął butelką twarze 2 młodych dziewczyn, spędzi 8 lat w więzeniu.
Znalezisko
#prawo #patologiazmiasta #patologiazewsi #katowice #slask #czujedobrzeczlowiek

Powered by WPeMatico